Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport Rukomet za

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport prventsvo

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport ST Odbojku

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport vaterpolo

...