Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport badminton

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport šah koji

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport stolni

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport odbojku

...

Splitski sveučilišni sportski savez organizira Studentske sportske subote koje će se u ovoj

...