Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport stolni

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport odbojku

...

Splitski sveučilišni sportski savez organizira Studentske sportske subote koje će se u ovoj

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport Odbojku na

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport Kros za

...