Udruga za pomoć žrtvama "Bijeli krug Hrvatske" traži nove članove. Ukoliko ste empatični, volite

...

Tijekom akademske godine 2018./2019. održana su službena prvenstva Sveučilišta u Splitu u 14

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport stolni

...

Osim organizacije sportskih manifestacija na Sveučilištu u Splitu, Splitski sveučilišni sportski savez

...

Splitski sveučilišni sportski savez, Studentski centar i Sveučilište u Splitu organiziraju

...