Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport Odbojku na

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport Kros za

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport Veslanje

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport košarkašku i

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UniSport Odbojku za

...