Biblijski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu organizirali su 11. i 12. studenoga 2016. u samostanu O. fra Ante Antića na Trsteniku u Splitu međunarodni biblijski znanstveni simpozij na temu „Apokaliptika“.

Simpozij je otvoren u petak, 11. studenoga pozdravnim riječima: gvardijana doc. dr. sc. fra Domagoja Runje, koji je moderirao skupom, prof. dr. sc. fra Anđelka Domazeta dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu i prof. dr. sc. fra Bože Lujića, predstojnika Biblijskoga instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. Lujić održao je i prvo izlaganje pod naslovom „Proroštvo i apokaliptika.“ U svom izlaganju predavač je komparativnim pristupom protumačio sličnosti i razlike između dvaju navedenih pojmova. Drugo predavanje održao je mr. sc. Đurica Pardon, doktorand na Kbf-u u Zagrebu. Tema njegova izlaganja bila je „Velika i mala Izaijina apokalipsa (Iz 24 – 27; 34 – 35)“.  Mr. sc. Pardon posebno se bavi teologijom zemlje pa je u tom svjetlu iščitao i navedene dijelove Proroka Izaije. Prof. dr. sc. Karlo Višaticki sa Kbf-a u Đakovu održao je izalaganje na temu „Ezekiel 38 – 39“ u kojem donosi kritiku i tumačenje apokaliptike proroka Ezekiela s posebnim osvrtom na uskrsnuće Izraela i njegovim mrtvim (suhim) kostima u koje Bog udahnjuje novi život. Četvrto predavanje prvoga dana simpozija održao je doc. dr. sc  Dubravko Turalija s Kbf-a Univerziteta u Sarajevu. Njegova tema bila je „Danijel 2 – 12“. U svom izlaganju protumačio je u kojem je vidu moguće proroka Danijela nazivati apokaliptičarom, a njegovu knjigu eshatološkom.

Nakon kratke stanke, doc. dr. sc. Domagoj Runje s Kbf-a Sveučilišta u Splitu održao je izlaganje pod naslovom „Apokaliptika u Kumranu“ navodeći važnije kumranske spise koji sadrže apokaliptičke teme s posebnim osvrtom na rukopis „Novi Jeruzalem“. Sljedeće predavanje održao je izv. prof.  dr. sc. Drago Župarić s Kbf-a Univerziteta u Sarajevu  na temu „Anđeli i demoni (Tob)“. Prof. Župarić iznio je tumačenje anđela i demona u Starom zavjetu te njihovu upletenost i ulogu u životima ljudi tog doba. Zatim je dr. sc. Anđelo Maly (KBF Zagreb) govorio na temu „Eshatologija“. U svom je izlaganju predavač iznio što je to eshaton Starog zavjeta i kako su ljudi tadašnjeg vremena vidjeli kraj u ispunjenju svojih snova. Posljednje predavanje prvog dana simpozija održao je doc. dr. sc.  Darko Terpet  (Kbf Zagreb) na temu: „Mesija i Sin čovječji“. U svom izlaganju protumačio je kako se slika Sina čovječjega koji dolazi na oblacima spojila sa slikom Mesije. Nakon rasprave o izloženim temama zaključen je prvi dan simpozija.
Sljedećeg dana tj. u subotu, 12. studenog simpoziju se pridružio splitsko-makarski nadbiskup i metopolita msgr. Marin Barišić, također bibličar. U pozdravnoj je riječi nadbiskup istaknuo aktualnost teme i pohvalio zauzetost svojih kolega zaželjevši da ovaj simpozij na široj razini pridonese većem oduševljenju za Božju riječ u Svetome pismu. Potom je izlaganje održala  dr. sc. Silvana Fužinato (Kbf Đakovo) na temu „Mt 24 – 25“. U svom izlaganju iznijela je različite interpretacije navedenoga teksta.

Drugo predavanje održao je tajnik Biblljskoga instituta pri Kbf-u u Zagrebu izv. prof. dr. sc Mario Cifrak na temu: „Predodžba i poruka 'raja' u Isusovim riječima: 'Danas ćeš biti sa mnom u raju' (Lk 23,43)“. Treće izlaganje drugoga dana simpozija održao je prof. dr. sc. Marinko Vidović  (Kbf Split)  predočivši slušateljima teološku i vjerničku poruku teksta 1 Sol 4,13-18. Dr. sc. Taras Barščevski (Kbf Zagreb) govorio je na temu „Prorok u Knjizi Otkrivenja “, a dr. sc. Ilija Čabraja (umirovljeni profesor) kontekstualno je analizirao početak Knjige Otkrivenja (Otk 1,9-20). Dr. sc. Stipo Kljajić sa Franjevačke teologije u Sarajevu govorio je o pismima sedmerim crkvama (Otk 2 -3), a posebno o pismu Crkvi u Efezu aktualizirajući poruku toga pisma za naše vrijeme. Istaknuo je kako se Crkva treba stalno vraćati svojoj prvoj ljubavi – Kristu – i činiti prva djela – djela Kristova. A to na temelju pisma Crkvi u Efezu znači da borba protiv različitih unutarnjih i vanjskih protivština ne smije oduzeti prvenstvo aktivnom svjedočenju vjere djelima ljubavi. Posljednje predavanje na simpoziju održao je dr. sc. Arkadiuzs Krasicki studentski kapelan u Osijeku i suradnik na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru na temu „Otk 12“. Dr.  Krasicki iznio je različita tradicionalna tumačenja znamjenja Žene i Zmaja te rata na nebu u kojem Mihael sa svojim anđelima pobjeđuje Sotonu sa njegovim anđelima.

Tijekom simpozija održana je i diskusija, a na kraju su sudionici predlegali teme za sljedeći simpozij. Dogovoreno je da tema sljedećeg simpozija bude iz područja Biblijske antropologije. Teme koje su izložene na ovogodišnjem simpoziju bit će dostupne čitateljstvu u jednom od sljedećih tematskih brojeva teološkoga časopisa „Bogoslovska smotra“.

| Doc. dr. sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu | Tekst i foto fra Nikola Dominis | 14.11.2016. |

FOTOGALERIJA

Pin It