Dr. sc. Edvard Punda održat će nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana fundamentalne teologije na Katedri temeljnog bogoslovlja, 21. studenoga 2016, u 10,00 sati u okviru redovite nastave sa studentima II. godine TKS-a. na temu "Bitne odrednice shvaćanja objave na Drugom Vatikanskom koncilu".

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata te stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

  • Izv. prof. dr. sc. Anđelko Domazet, predsjednik
  • doc. dr. sc. Marijo Volarević, član
  • prof. dr. sc. Mladen Parlov, član

| s. Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | Odluka | 11.11.2016 |

Pin It