Savjetovalište za međureligijski dijalog i studentski pastoral u suradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom i Pravnim fakultetom splitskoga Sveučilišta organiziraju u srijedu 13. travnja 2016. godine u 19 sati na Pravnom fakultetu (Ulica domovinskog rata 8, Split) predavanje prof. dr. sc. Nevena Šimca na temu Socijalni nauk Crkve: od socijalnih kršćana do socijalnih tjedana. Na predavanju će profesor Šimac govoriti o samim temeljima socijalnog nauka, kao i o današnjim mogućnostima njegove konkretizacije u svakodnevnom životu, posebice u hrvatskom kontekstu. U vremenu u kojem ljudsko dostojanstvo, njegov rad i stvaralaštvo bivaju sve jače i više obezvrjeđivani, socijalni nauk Crkve može pružiti autentično idejno polazište za uspostavu pravednijeg društva. U tom će smislu i predavanje ovog recentnog autora biti jedan doprinos artikulaciji tog duhovnog smjera. Skup je otvoren za cjelokupnu javnost.

| Predavanje | Izv.prof.dr.sc. Ivica Žižić, prodekan za znanost | 11.4.2016 |

Pin It