Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličko bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu KLASA: 003-05/19-03/0001, URBROJ:2181-203-01-01-19-00267 na radno mjesto diplomirane knjižničarke sukladno raspisanom Natječaju objavljenom u NN 106/2019 od 6.11.2019, godine izabrana je gđa Ivana Bandić Štrbac ali ista nije zasnovala radni odnos sa Fakultetom.

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Obavijest |

Pin It