Objavljena je Odluka o izboru prof. dr. sc. Ante Vučkovića predloženika Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofije i znanstvene grane povijesti filozofije na Katedri filozofije.

| Ivana Papac, dipl.iur., Voditeljica kardovske službe | Odluka o izboru u zvanje |

Pin It