Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i znanstveno-nastavnih/umjetničko nastavnih sastavnica Sveučilišta. | Ivan Žižić, predsjednik SZ Sveučilišta u Splitu | 1.3.2012 |

Pin It