Objavljena je Politika protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu.

| Ivana Papac, dipl. iur. | 

Pin It