Članovi Studentskog zbora

 1. Marko Plejić (Integrirani FTS) , član SZ-a, predstavnik u FV-u, predsjednik studentskog zbora KBF-a i predstavnik na SZ Sveučilišta u Splitu, 
  Zamjenik: Mate Šakić
 2. Valentino Radaš (FTS), član SZ-a, predstavnik u FV-u
  Zamjenik: Josip Brandejs
 3. Richard Mahamba Kakule (Integrirani FTS), član SZ-a,
  Zamjenik: Mihovil Viljac (Integrirani FTS), 
 4. Zvonimir Jurić (Integrirani FTS), član SZ-a, 
  Zamjenica:: Marija Selak
 5. Jurica Leventić (Integrirani FTS), član SZ-a
  Zamjenik: Mario Zubčić
 6. Petra Seretinek (Preddiplomski TKS), član SZ-a, predstavnica u FV
  Zamjenica: Mia Lekić
 7. Angela Kunac (Preddiplomski TKS), član SZ-a
  Zamjenica: Zorana Tomasović
 8. Kata Šakić (Preddiplomski TKS), član SZ-a, tajnica Studentskog zbora
  Zamjenica: Kata Madunić
 9. Lorena Lalić (Diplomski TKS), član SZ-a, predstavnica u FV
  Zamjenica: Mery Mravak
 10. Ana Peroš (Poslijediplomski studiji), član SZ-a, predstavnik u FV-u
  Zamjenik: Toni Aviani
 11. Stipe Mlikotić, studentski pravobranitelj,