KBF Split
Članovima Fakultetskoga vijeća
Poziv na Drugu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2022./2023., koja će se održati u četvrtak, 10. studenog 2022., s početkom u 15.00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:
 1. Ovjera zapisnika Prve redovite sjednice FV-a, održane 13. listopada 2022.
 2. Poslijediplomski studij
  a) Izvedbeni plan PDS-a
  b) Studentske molbe
  c) Izvješće prodekana za znanost o održanom simpoziju
  d) Prijedlog stipendiranja studenata PDS-a
 3. Izbor pročelnika katedri
 4. Molba za suorganincijom znanstveno-stručnog skupa
 5. Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete za ak. god. 2022./2023.
 6. Parcijalni izbori za studentski zbor KBF-a
 7. Razno
Split, 2. studenog 2022.
Izv. prof dr. sc. Šimun Bilokapić, v. d dekana KBF-a
KLASA: 003-05/22-06/0001 URBROJ: 2181-203-01-01-22-0032
Pin It