KBF Split

Na temelju ČL 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnogfakulteta Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta o kojem treba doniyeti odluku, sazivam Prvu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2021./2022. Predmet žurnosti je usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu katedri na KBF-u u Splitu te imenovanje Uredničkog vijeća časopisa „Služba Božja”.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu katedri
  2. Imenovanje Uredničkog vijeća časopisa „Služba Božja”

Prijedlog odluka:

  1. Tko je za (protiv, suzdržan) da se usvoje Izmjene i dopune Pravilnika o radu katedri?
  2. Tko je za (protiv, suzdržan) da se, sukladno prijedlogu glavnog urednika priloženog u materijalima sjednice, imenuje novo Uredničko vijeće časopisa „Služba Božja”?

Molim vas da svoj elektronički glas (za, protiv, suzdržan) na oba upita pošaljete elektroničkim putem najkasnije do utorka, 1. veljače 2022., do 16 sati, na email tajnika Fakulteta gosp. Ante Jukića: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Pin It