KBF Split - sjednice FV

Objavljen je Poziv na Šestu redovitu sjcdnicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2020./2021.. koja će se održati u petak, 9. srpnja 2021., s početkom u 12,00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Pete redovite siednice FV-a, održane 10. lipnja 2021.
 2. Poslijediplomski studij: Objava rada i dodjela znanstvene grane Petru Milanoviću Trapi
 3. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta KBF-a
 4. Usvajanje izmjena i dopuna tezarija za završni i diplomske ispite
 5. Razno
  a. Izvješće sa sjednice Senata
  b. Reforma FTS-a
  c. Izvješće s razredbenog ispita i motivacijskog razgovora

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan |

KLASA: 003-08/21-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-21-0013

Pin It