Na temelju čl. 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta o kojem treba donijeti odluku, sazivam Petu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2020./2021. Predmet žurnosti je usvajanje prijedloga izmjena čl. 17. st. 2. i st. 3. Etičkog kodeksa KBF-a, budući da sadašnji oblik ta dva stavka onemogućuju izbor novih članova Etičkog povjerenstva.

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

1. Izmjene čl. 17. st. 2 i st. 3. Etičkog kodeksa KBF-a

Povjerenstvo za izradu statuta i pravilnika KBF-a predlaže da se unesu promjene u čl. 17. st. 2. i st. 3. Etičkog kodeksa KBF-a koji govore o izboru članova Etičkog povjerenstva. Sadašnji tekst čl. 17., st. 2 i st. 3. glasi:

2) Etičko povjerenstvo ima pet članova, od kojih su četiri člana nastavnici članovi Fakultetskog vijeća KBF-a, a peti član je predstavnik studenata.

3) Članovi Etičkog povjerenstva koje bira Fakultetsko vijeća KBF-a između svojih članova, ima mandat od četiri godine.

Povjerenstvo predlaže sljedeće izmjene st. 2 i st. 3 čl. 17.:

2) Etičko povjerenstvo ima pet članova, od kojih su četiri člana iz redova nastavnika KBF-a, a peti član je predstavnik studenata..

3) Članovi Etičkog povjerenstva koje bira Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana, imaju mandat na tri godine.

Prijedlog odluke:

Tko je za da se usvoji prijedlog izmjena čl. 17. st. 2 i st. 3. Etičkog kodeksa KBF-a kako ih predlaže Povjerenstvo za statute i pravilnike?

Molim vas da svoj elektronički glas (za, protiv, suzdržan) za predloženu odluku pošaljete elektroničkim putem najkasnije do utorka, 25. svibnja 2021., do 16 sati, na email tajnika Fakulteta gosp. Željka Udiljka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan |

Pin It