Na Prvoj redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu ak. god. 2019./2020., održanoj 10. listopada 2019., pod točkom 12.b., Fakultetsko vijeće, natpolovičnom većinom glasova (1 suzdržan), donijelo je sljedeću odluku da se od Sveučilišta u Splitu zatraži suglasnost za raspisivanje natječaja za radno mjesto diplomiranog knjižničara (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme u punomu radnom vremenu (koeficijent 1,406).

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Odluka

Pin It