Objavljena je treća izmjena dnevnog reda u Pozivu na Četvrtu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2019./2020., koja će se održati u četvrtak, 16. siječnja 2020., s početkom u 16 sati u profesorskoj zbornici KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Treće redovite sjednice FV-a, održane 12. prosinca 2019.
 2. Izmjene i dopune studijskog programa Filozofsko-teološkog studija
 3. Studenti
 4. Profesori
  a. Prethodno mišljenje Povjerenstva za natječaje o ispunjanju uvjeta za pokretanje postupka izbora u zvanju prof. dr. sc. Ante Vučkovića
  b. Izvješće i odluka Matičnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju prof. dr. sc. Josipa Mužića
 5. Poslijediplomski studiji
 6. Simpoziji
  a. Godišnji susret profesora filozofije i teologije u Splitu
  b. Godišnji međunarodni simpozij KBF-a u listopadu.
 7. Nenastavno osoblje
  a. Izvješće Povjerenstva za natječaje o provedbi natječaja za radno mjesto voditelja/ice knjigovodstveno-računovođstvenih poslova
  b. Novi natječaj za radno mjesto diplomiranog knjižničara
  c. Molba mr.sc. Doris Žuro
 8. Knjižnica: nabava knjiga
 9. Centar „Don Frane Bulić“
  a. Izvješće o radu Centra „Don Frane Bulić“
  b. Plan aktivnosti Centra „Don Frane Bulić“ za 2020. godinu
  c. Zapisnik Prve sjednice Stručnog vijeća Centra "Don Frane Bulić"
 10. Razno

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Poziv na 4. redovitu sjednicu FV-a u akad.god. 2019./20. | 8.1.2020 |

Pin It