Poštovani članovi Fakultetskog vijeća!

Na temelju čl. 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnogfakulteta Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta o kojem treba donijeti odluku, sazivam elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća.

Predmet žurnosti je raspisivanje internog natječaja za glavnog urednika časopisa „Crkva u svijetu”. Naime, dosadašnjem glavnom uredniku 26. ožujka 2020. istječe petogodišnji mandat. Budući da će u svibnju biti proslava Dana Fakulteta, odnosno ne će biti redovite sjednice Fakultetskog vijeća, novog urednika bi trebalo izabrati na sjednici Fakultetskog vijeća u travnju, kako bi se uspostavio kontinuitet u radu časopisa.

Na temelju navedenoga i zbog žurnosti predmeta pred članove Fakultetskog vijeća KBF-a

stavljam upit o kojem treba donijeti odluku:

Tkoje za (protiv, suzdržan) da se 27. ožujka 2020. raspiše interni natječaj za glavnog urednika časopisa „ Crkva u svijetu ”.

Molim vas da svoje odgovore pošaljete elektroničkim putem najkasnije do petka, 20. ožujka

2020., do 16 sati, na email tajnika Fakulteta gosp. Željka Udiljka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Split, 18. ožujka 2020.

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Poziv za sjednicu |

KLASA:003-08/20-06/0001
URBROJ:2181-203-01-01-20-0008

 

Pin It