Poštovani članovi Fakultetskog vijeća!

Na temelju čl. 10 Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnogfâkultela Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta o kojem treba donijeti odluku, sazivam Treću izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2019./2020., koja će se održati elektroničkim putem od srijede 13. studenoga do četvrtka 14. studenoga 2019., do 16 sati.

Predmet žurnosti je prijedlog našega fakulteta da se prof. dr. sc. Nikolu Bižacu predloži za izbor u počasno zvanje profëssora emeritusa. Sveučilište u Splitu svake akademske godine izabire pet nastavnika u zvanje prq/ëssora emeritusa, a kako su četiri već izabrana, ostao je izbor za još jednoga. Budući da se Povjerenstvo za izbor u počasno zvanje prefe,ssora emeritusa sastaje petnaest dana prije sjednice Senata Sveučilišta (usp. čl. 4, st. 2 Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja pre/ës,sora emeritusa na Sveučilištu u Splitu), a sjednica Senata je zakazana za 28. studenoga, žurno je Povjerenstvu dostaviti prijedlog kandidata s našega fakulteta s popratnom dokumentacijom.

Na intranetu KBF-a se nalazi prijedlog katedri Crkvene povijesti i Temeljnog bogoslovlja da se prof. dr. sc. Nikolu Bižacu predloži za izbor u počasno zvanje profesora emeritusa. Uz njihov prijedlog dostavlja se na uvid i ostala dokumentacija potrebna za izbor u počasno zvanje profesora emeritusa.

Na temelju dostavljene dokumentacije i zbog žurnosti predmeta pred članove Fakultetskog vijeća KBF-a stavljam upit o kojem treba donijeti odluku:

Tko je za (protiv, suzdržan) da se prof dr. sc. Nikolu Bižacu predloži za izbor u počasno zvanje professora emeritusa.

Molim vas da svoje odgovore pošaljete elektroničkim putem najkasnije do sutra, četvrtak, 14. studenoga, do 16 sati, na email tajnika Fakulteta gosp. Željka Udiljka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Split, 13. studenoga 2019.

| Željko Udiljak, dipl.iur, Glavni tajnik KBF-a | Poziv za elektroničku sjednicu FV u ak. god, 2019./2020. od 13. do 14. studenog 2019.. |

KLASA:003-08/19-06/0001
URBROJ:2181-203-01-01-19-0054

 

Pin It