Članovima Fakultetskog vijeća Poziv na Drugu izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. godini 2019./2020., koja će se održati u utorak, 23. lipnja 2020., s početkom u 12,00 u velikoj dvorani KBF-a. Prijedlog Dnevnog reda:

1. Ovjera zapisnika Elektroničke sjednice FV-a, održane od 18. do 20. ožujka 2020.

2. Ovjera zapisnika Elektroničke sjednice FV-a, održane od 21. do 23. travnja 2020.

3.. Ovjera zapisnika Elektroničke sjednice FV-a, održane od 2. do 3. lipnja 2020.

4. Studenti

 a. Studentske molbe

 b. Dopis Studentskog zbora KBF-a.

5. Studij i studijski programi

 a. Usvajanje Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2020./2021.

 b. Usvajanje Kalendara rada za ak. god. 2020./2021.

6. Proslava Dana Fakulteta

7. Poslijediplomski studij

 a. Usvajanje Izvješća o provedbi savjeta Stručnog povjerenstva za reakreditaciju poslijediplomskih studijskih programa

 b. Usvajanje Akcijskog plana za poslijediplomske studijske programe.

 c. Traženje suglasnosti od Senata Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za upis na doktorski studijski program „Kršćanstvo i suvremena kultura“

 d. Traženje suglasnosti od Senata Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za upis na doktorski studijski program „Povijest teologije i kršćanskih institucija“

8. Profesori

 a. Traženje suglasnosti od Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za radno na mjesto docenta na katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta

 b. Traženje suglasnosti od Sveučilišta u Splitu za raspisivanje natječaja za radno mjesto asistenta na katedri Filozofije.

9. Izvješće o provedbi Akcijskog plana provedbe Strateškog programa znanstvenih istraživanja za 2019.

10. Razno

 a. MZO - Pismo očekivanja za PDS PTKI

 b. Obavijest o upisu CuS-a i SB u državni registar ustanova pri Katoličkoj Crkvi

 c. Obavijest o novom datumu reakreditacije

 d. Dopisi Kongregacije za katolički odgoj

 e. Obavijest o završetku radova na uređenju novih ureda u zgradi A i uređenja prostorije u zgradi C

 f. Preporuka Sveučilišta za COVID-19.

| Dekan Prof. dr. sc. Mladen Parlov |

KLASA: 003-08/20-06/0001

URBROJ: 2181-203-01-01-20-0014 Split, 19. lipnja 2020.

Pin It