KBF Split

Na temelju članka 9. st. 2. i 3. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu upućujem Poziv na Petu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2023./2024., koja će se održati u četvrtak, 22. veljače 2024., s početkom u 15.00 sati u Velikoj dvorani KBF-a. Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Četvrte redovite sjednice FV-a, održane 17. siječnja 2024.
 2. Ovjera zapisnika Treće elektroničke sjednice održane od 8. veljače 2024. do 9. veljače 2024. do 15:00 sati
 3. Studentske molbe
 4. PDS - Prijedlog u svezi obaveznih primjeraka doktorata
 5. Profesori - Imenovanje tutora asistentima
 6. Izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste — voditelj Knjižnice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 7. Izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste — (interni naziv spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 8. Usvajanje Izvješća o izvršenju akcijskog plana za ak. god. 22./23. te usvajanje Akcijskog plana za ak. god. 23./24.
 9. Centar Hieronymianum Izvješće o radu u 2023. godini te Plan rada za 2024.
 10. Imenovanje člana Stegovnog povjerenstva
 11. Usvajanje odluke o upisnim kvotama za ak. god. 2024./2025.
 12. Razno

Split, 14. veljače 2024.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

KLASA: 029-06/24-06/00002
UR.BROJ: 2818-203-01-01-24-6 

Pin It