Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Katalog informacija KBF-a u Splitu | Prof.dr.sc. Ante Vučković, dekan | 28.1.2013 |

Pin It