Objavljeno je godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22)  za 2023. godinu.

| Ivana Papac, dipl.iur., Službenik za informiranje | Godišnje izvješće za 2023. godinu [PDF] | 

Pin It