Objavljeno je godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)  za 2021. godinu.

| Ivana Papac, dipl.iur., Službenik za informiranje | Godišnje izvješće za 2021. godinu [PDF] | Godišnje izvješće za 2021. godinu [CSV] 

Pin It