Ovim se Pravilnikom o ustroju radnih mjesta u skladu sa Zakonom o visokim učilištima i Statutom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu uređuje unutarnje ustrojstvo Fakulteta, tj. navode poslovi koji se obavljaju na Fakultetu, uvjeti koje moraju ispunjavati djelatnici: nastavnici, suradnici i znanstvenici te službenici i namještenici da bi mogli obavljati pojedine poslove, okvirni broj djelatnika potrebnih za rad Fakulteta.

| Izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, dekan | 9. rujna 2019. |


Pravilnik o nutarnjem ustroju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu - 2011. godina

Pravilnik o ustroju radnih mjesta -  2001. godina

 

Pin It