Teološki fakultet Valdese, Rim

Na incijativu predstojnika Katedre Ekumenskog bogoslovlja doc. dr. sc. Ivana Macuta sklopljen je bilateralni interinstitucionalni sporazum Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Teološkog fakulteta Valdese u Rimu. Riječ je o prvom bilateralnom sporazumu koji je KBF sklopio s jednom utjecajnom evangeličkom visokoškolskom institucijom. Valdeški fakultet ima stoljetnu tradiciju, a njegovi brojni profesori predaju na papinskim katoličkim učilištima u Rimu. Sporazum je uz odobrenje dekana Valdesea prof. dr. sc. Lothara Vogela i dekana KBF-a izv. prof. dr. sc. Šimuna Bilokapića, sklopljen preko nove online Erasmus platforme EWP Dashboard, za šestogodišnje razdoblje, do 2028/29., a uključuje mobilnost osoblja i studenata obje institucije.

 

Pin It