Sveučilište u Grazu

Dana 5. srpnja 2022. sklopljen je novi međuinstitucijski sporazum između Katoličkog teološkog fakulteta Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, Austrija i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu za razdoblje od 2022/23–2027/28. Sporazum uključuje studentsku mobilnost i mobilnost nastavnika u svrhu podučavanja, a daje mogućnost za 4 studentske i nastavničke prijave za mobilnost po semestru. Inicijativu za sklapanje sporazuma još je 2019. g. uputila prof. dr. sc. Jadranka Garmaz s Katedre za religioznu pedagogiju i katehetiku.

U međuvremenu, u listopadu 2021., KBF je na Katolički teološki fakultet u Grazu ostvario Erasmus mobilnost u svrhu osposobljavanja za nastavnike, uspostavivši tako prvu suradnju, a na godišnjem simpoziju KBF-a u ožujku 2022. ugošćen je kao glavni predavač dekan KBF-a u Grazu prof. dr. dr. sc. Pablo Argarate. Dekan Argarate podupro je inicijativu za potpisivanje sporazuma na duže vremensko razdoblje kako bi se omogućila puna suradnja između dvije institucije. Ovo je prvi digitalno potpisani Erasmus+ bilateralni sporazum KBF-a koji se nalazi na digitalnoj platformi za Erasmus+ program EU-a.

 

 

Pin It