Delegacija KBF-a u posjetu Grazu

Od 6. do 8. listopada 2021. delegacija KBF-a u Splitu, u okviru programa međunarodne mobilnosti Erasmus+, u svrhu stručnog osposobljavanja, predvođena prof. dr. sc. Jadrankom Garmaz, u kojoj su sudjelovali nastavnici s našeg Fakulteta dr. sc. Ivica Jurić, prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, doc. dr. sc. Domagoj Runje, dr. sc. Gina Šparada i dr. sc. Domagoj Volarević, provela je tri dana na Teološkom fakultetu Karl-Fanzens Sveučilišta u Grazu. Kao dio tima sudjelovao je i prof. dr. sc. Ivan Bodrožić koji je predstavio fakultet, studijske programe i istraživačke centre Fakulteta. Tijekom posjeta nastavnici su razgovarali s predstavnicima različitih katedri na Teologiji u Grazu, ciljem pronalaženja mogućnosti daljnje suradnje u istraživanju i nastavi te studentskoj mobilnosti. Tijekom posjeta delegacija je sudjelovala i u proslavi početka nove akademske godine 2021./22. sa biskupom Wilhelmom Krautwaschlom.

Suradnja s Grazom, kao i inicijativa za sklapanje zajedničkog bilateralnog sporazuma, koji je u planu odobrenja za ak. g. 2022., ostvarena je zahvaljujući sudjelovanju navedenih nastavnika na kongresu komunikativne teologije koji se održao na Teološkom fakultetu Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu u ljetnome semestru 2020./21.

| Ana Peroš, Ured za međunarodnu suradnju | 

FOTOGALERIJA: Ante Vučković

Pin It