Ereasmus+

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu potpisao je svoj drugi sporazum s visokoobrazovnim institucijama izvan EU-a, unutar programa međunarodne suradnje Erasmus+, u sklopu projekta KA107.

Riječ je međuinstitucijskom sporazumu između KBF-a Sveučilišta u Splitu, KBF-a Univerziteta u Sarajevu te afiliranom Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Navedeni sporazum obuhvaća trogodišnje razdoblje za ostvarivanje obostrane mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja. Inicijativu za sklapanje sporazuma poduzeli su prof. dr. sc. Jadranka Garmaz i doc. dr. sc. Marko Šutalo s TKI-a u Mostaru.

Odobreni ugovor je sklopljen temeljem odobrenog projekta na raspisani natječaj Agencije za mobilnost i programe EU-a (AMPEU) za sklapanje bilateralnih sporazuma sa zemljama izvan članica EU-a. KBF se prijavio na natječaj na poziv Sveučilišta u Splitu. Pripremu projektne prijave odradio je fakultetski Ured za međunarodnu suradnju, a konačnu superviziju odradio je sveučilišni Ured za međunarodnu suradnju. AMPEU je odobrila prijavljeni projekt Sveučilišta u Splitu pod nazivom 2020-1-HR01-KA107-077487, temeljem kojeg je KBF-u odobrena mobilnost sa zemljama i institucijama koje je prijavio. 

 

Pin It