U okviru sklopljenog bilateralnog ugovora KBF-a Split i Sveučilišta Ave Maria iz Floride, Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za odlaznu mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+KA107-omotnica PI Industrijalizirana Amerika. Natječaj je dostupan na: https://www.unist.hr/novosti/artmid/2423/articleid/13554/preview/true

| Ana Peroš, Ured za međunarodnu suradnju |

Pin It