KBF u Splitu potpisao je novi bilateralni sporazum s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Ruhr Sveučilišta u Bochumu, u Njemačkoj, i time otvorio mogućnost za ostvarivanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa. | Višnja Milanović Radić, lic. theol., tajnica Ureda za međunarodnu suradnju | Sporazum Bochum  | 21.12.2018 | 

Pin It