Javna nabava 2008

Br. 1.
Predmet ugovora Adaptacija i uređenje zgrade profesorskih kabineta
Evidencijski broj nabave 1/08-JN
N-02-V-117702-240608
Vrsta provedenog postupka javne nabave Otvoreni postupak
Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen 29.07.2008. do 27.10.2008.
Iznos sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma bez PDV-a 680.000,00 kn
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor Privrednik p.u.t.z., Split
Datum konačnog izvršenja ugovora 27.10.2008.
Konačni ukupni iznos plaćen temeljenm ugovora bez PDV-a 583.961,00 kn
Pin It