Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 111/18), dekan donosi Proceduru zaprimanja i plaćanja računa na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu
Ovim aktom propisuju se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja istih na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, a u svrhu da se sve poslovne promjene evidentiraju pravovremeno i točno.

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Procedura zaprimanja i plaćanja računa |

Klasa: 432-01/20-01/0001
Ur. broj: 2181-203-03-05/1-20-0004

Pin It