Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (95/19) Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta donosi

PROCEDURU DOSTAVLJANJA SKLOPLJENIH UGOVORA IZ KOJIH PROIZLAZE FINANCIJSKI UČINCI

Sve ugovore iz kojih proizlazi financijski učinak prikuplja Tajnik fakulteta. Tajnik ugovore evidentira u evidenciji ugovora, najkasnije u roku od 8 dana od potpisivanja ugovora ili 8 dana od trenutka kada mu je ugovor postao dostupan.
Tajnik kopiju svakog takvog ugovora dostavlja voditeljici financijsko računovodstvene službe .
Procedura će se objaviti na internetskoj stranici Fakulteta, a stupa na snagu danom donošenja.

| Split, 01.06.2020. | Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan |

Klasa: 432-01/20-01/0001
Ur. Br: 2181-203-03-05/1-20-0002

Pin It