KBF Split

Fakultetsko vijeće usvojilo je Odluku (KLASA: 029-06/23-06/00001 UR. BROJ: 2181-203-02-01-23-0065) kojom se donosi Statut Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu na svojoj Sedmoj redovitoj sjednici odrzanoj 20. travnja 2023 . godine. Senat Sveučilišta u Splitu donio je Odluku (KLASA: 029-03/23-01/08 URBROJ: 2181-202-3-01 -38) kojom se daje suglasnost na Odluku Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu o donošenju Statuta Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu na svojoj 84. sjednici održanoj 31. svibnja 2023. godine. Dikasterij za kulturu i obrazovanje odobrio je Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu dekretom N.Prot.06186/2023/E-388/2020 dana 8. studenog 2023. godine.

Pin It