Na drugoj redovitoj sjednici FV KBF-a od 11. studenog 2021. usvojen je Akcijski plan KBF-a za akademsku godinu 2021./22.

| Ante Jukić, dipl.iur, glavni tajnik | 

Pin It