Na temelju čl. 21. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko je vijeće na svojoj Trećoj redovitoj sjednici u ak. god. 2020./2021., održanoj 10. prosinca 2020., usvojilo izmijenjeni Pravilnik o izboru u nastavnička i suradnička zvanja.

| Željko Udiljak, Glavni tajnik KBF-a |

Pin It