Tko ima pravo na osobne web stranice?

Svi nastavnici, profesori, studenti i djelatnici imaju pravo na osobne stranice na web serveru KBF-a. Preduvjet za osobne stranice je da osoba ima otvoren e-mail korisnički račun na serveru, koji može zatražiti u računalnom uredu.

Kako izraditi osobne web stranice?

Osobne web stranice možete izraditi u običnom tekst procesoru ukoliko poznajete html ili u bilo kojem alatu za izradu web stranica kao što su MS FrontPage. Na Nacionalnom portalu za udaljeno učenje Nikola Tesla postoje tečajevi za web dizajn (izrada stranica pomoću FrontPagea, osnove Javascripta, osnove CSS-a, osnove HTML-a). Svi tečajevi na portalu su besplatni za članove akademske zajednice (korisnici AAI e-identiteta).

Koje predradnje je potrebno izvršiti prije stavljanja osobnih stranica na web?

Korisnik prvo mora pristupiti serveru (jeronim.kbf-st.hr) preko SSH klijenta sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. SSH klijent putty.exe za Windows Intel x86 platformu, možete preuzeti sa stranice: www.putty.org

Kako podesiti PuTTY klijent za spajanje na server KBF-a?

Nakon što ste instalirali PuTTY i pokrenuli ga, pod kategorijom Session odaberite:

>Host name: jeronim.kbf-st.hr
>Port: 22
>Protocol: SSH

Pod kategorijom SSH odaberite:
>Preferred SSH protocol version: 2

Pod kategorijom SSH Auth označiti:

>Attempt keyboard-interractive auth (SSH 2).

Konfiguracija osobnog direktorija Nakon pokretanja aplikacije putty, te unosa korisničkog imena i zaporke, nalazite se u svom 'home' direktoriju na serveru KBF-a. Za postavljanje web-stranica u osobnom "home" direktoriju potrebno je napraviti public_html direktorij, dati mu prava pristupa i čitanja stranica, te na osobni "home" direktorij dati prava pristupa ostalim korisnicima.

Slijed naredbi je (primjer dan za korisnika pperic koji se logira na računalo jeronim.kbf-st.hr):

#> mkdir public_html
#> chmod 755 public_html
#> exit

Kako snimiti osobne stranice na web server u vaš direktorij?

Nakon što ste izradili vaše web stranice, potrebno ih je snimiti u vaš public_html direktorij na serveru KBF-a. Za prebacivanje stranica s osobnog računala na server možete koristiti besplatni ftp klijent: WinSCP Prije samog presnimavanj podatka, potrebno je pomoću PuTTY-a logirati se na server i promjeniti prava pristupa na public_html direktoriju, kako bi ste mogli datoteke snimiti, što činite na slijedeći način: #> chmod 711 /home/pperic Nakon postavljanja novih stranica ili obnove starih, potrebno je onemogućiti drugima da mijenjaju vaše podatke, što se čini vraćanjem prava pristupa direktoriju naredbom:

#> chmod -R 755 public_html
#> exit

Nakon toga Vaše stranice su automatski dostupne svima na adresi: pperic.kbf.unist.hr

| Željko Matas, sistem inženjer | 18.1.2012. |

Pin It