Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije obavještava sve zainteresirane odgojiteljice u predškolskim ustanovama da je Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno podržalo da se na Fakultetu organizira jednogodišnji seminar za teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za odgojiteljice u predškolskim ustanovama. Nositelj programa cjeloživotnog učenja jest Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, a izvođač Katedra religiozne pedagogije i katehetike.

Radi se o projektu postupnog uvođenja vjerskog odgoja u predškolske ustanove, kako to donosi Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, te provedbeni Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije. Kršćanski odgoj nije zaseban, nego integriran u redoviti odgojiteljski rad s djecom.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Katehetskim uredom Splitsko-makarske nadbiskupije već je uspješno proveo kroz tri akademske godine teološko-katehetsko doškolovanje odgojiteljica u predškolskim ustanovama. Budući da nam se već nekoliko godina javljaju nove odgojiteljice i izražavaju želju za ovim doškolovanjem kako bi mogle provoditi vjerski odgoj u vrtićima, odlučili smo organizirati još jedan turnus kroz ovu akademsku godinu.

Pozivamo sve zainteresirane odgojiteljice da se na vrijeme prijave i dostave potrebne dokumente Katehetskom uredu Splitsko-makarske nadbiskupije svakim radnim danom od 9 do 13 sati (Poljana kneza Trpimira 7, tel. 021/407-514). Ovaj Ured preuzima brigu oko prikupljanja cjelokupne dokumentacije koju će proslijediti Fakultetu. Rok za prijavu je najkasnije do 15. studenoga 2018. Seminar će započeti 24. studenoga (subota) 2018. godine.

Osnovni uvjeti za polaznike programa:

 • odgojiteljice koje se već barem djelomično bave vjerskim odgojem u predškolskim ustanovama;
 • odgojiteljice koje su već sudjelovale na seminarima o predškolskom vjerskom odgoju;
 • odgojiteljice koje na temelju svog osobnog kršćanskog opredjeljenja imaju afiniteta za vjerski odgoj u vrtićima
 • odgojiteljice koje imaju osnovnu kršćansku formaciju i uključene su u život svoje župne zajednice
 • mogu se prijaviti i one odgojiteljice koje imaju odgovarajuću stručnu spremu, ispunjaju gore navedene uvjete, a nisu još zaposlene ili nisi u stalnom radnom odnosu

Potrebni dokumenti:

 1. Pisana molba
 2. Ovjereni preslik diplome predškolskog odgoja
 3. Krsni list
 4. Potvrda o crkvenom vjenčanju (ili krizmi za one koji nisu vjenčani)
 5. Posvjedočenje župnika ili crkvenog poglavara o kršćanskom životu i prikladnosti kandidata
 6. Uplatnica o plaćenoj upisnini (nakon završetka prijava)

 

Dana 17. studenoga (subota), s početkom u 10 sati, u prostorijama Fakulteta (Zrinsko-frankopanska 19) održat će se sastanak svih prijavljenih kandidata s voditeljem seminara. Na tom važnom sastanku dali bismo temeljiti uvod u program i odvijanje seminara.

Već sada možemo dati najosnovnije podatke. Program doškolovanja obuhvaća slušanje i polaganje devet teoloških disciplina koje će sadržavati sveukupno 90 školskih sati te 30 sati seminara i 40 sati metodičkih vježbi. Predavanja bi se održavala tijekom akademske godine kroz 18 subota (od 8.00 do 13.00 sati) po 6 školskih sati.

 1. Osnovna filozofska pitanja (10 sati)
 2. Biblijska teologija i didaktika (10 sati)
 3. Dogmatska teologija (10 sati)
 4. Ekleziologija (10 sati)
 5. Teologija sakramenata (10 sati)
 6. Liturgika (10 sati)
 7. Moralna teologija (10 sati)
 8. Osnove religijske pedagogije i katehetike (10 sati)
 9. Vjerski odgoj djece predškolske dobi (10 sati)
 10. Metodičke vježbe i seminari (40 + 30 sati)

Upisnina na program cjeloživotnog učenja ovisit će o broju polaznika, a iznosit će najviše 3.000 kn. Imajući u vidu da se radi o odgojiteljicama koje se samoinicijativno žele uključiti u ovaj projekt, osobama koje će volonterski uložiti dodatni napor slušati predavanja i polagati ispite, pozivamo ravnatelje/ice vrtića da prema svojim mogućnostima plate, u cijelosti ili dijelom, svojim djelatnicama upisninu.

Na kraju seminara svim polaznicima, koji budu redovito pohađali predavanja i položili ispite, izdat će se posebna potvrdnica (20 ECTS bodova), na temelju koje će dijecezanski biskup službeno dodjeljivati kanonski mandat (missio canonica) pojedinoj odgojiteljici. S kanonskim mandatom odgojiteljica u predškolskoj ustanovi imat će službeno crkveno poslanje i odobrenje za vjerski odgoj.

Poštovane odgojiteljice! Nadamo se da ćete imati razumijevanja za ovaj veliki projekt naše Crkve i da ćete dati svoj osobni doprinos na području vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama. Svjesni smo da Vašim uključivanjem na ovo jednogodišnje doškolovanje činite dodatni napor u svome radu. Bog koji nagrađuje svako dobro djelo neka Vam udijeli obilje svoga blagoslova.

Sve detaljne informacije o programu doškolovanja vidite ovdje: LINK

Pin It