Objava nekoliko knjiga

Prikupljanje, zaštita i obrada arhivske građe vezane uz Dalmaciju

  • Prikupljanje građe iz turskog razdoblja (u suradnji s Franjevačkom provincijom Presvetog Otkupitelja i katedrom Crkvene povijesti KBF-a u Splitu)
  • Prikupljanje građe iz venecijanskog razdoblja (u suradnji s Kulturnim društvom Trilj)
  • Prikupljanje građe iz Drugoga svjetskog rata i poraća iz arhiva u Hrvatskoj i inozemstvu
  • Snimanje rukopisne baštine (kodeksa) Dalmacije (u suradnji s katedrom SP Staroga zavjeta KBF-a u Splitu)
  • Obrada građe iz ostavštine don Frane Bulića (suradnici: Arheološki muzej u Splitu, Dom kulture Zvonimir iz Solina, Konzervatorski odjel u Splitu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odjel za povijest)

Dokumentarni film

Sv. Jeronim iz Dalmacije (u suradnji s centrom Hieronymianum KBF-a u Splitu)

Sređivanje knjižnice

Sređivanje i inventarizacija knjižnice Centra, darovane od M. Ursinusa i M. Glibote Centru KBF-a

Suradnja s drugim ustanovama

Ugovor o suradnji s Muzejom grada Splita

| Izv.prof.dr.sc. Josip Dukić, Voditelj Centra | 6.2.2020 |

Pin It