Europska komisija

Europska komisija objavila je poziv za podnošenje prijava za izbor članova stručnih skupina za svojih pet misija:

  1. Prilagodba klimatskim promjenama i društvene transformacije;
  2. Rak;
  3. Zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode;
  4. Klimatski neutralni i pametni gradovi te
  5. Zdravlje tla i hrana. 

Poziv je otvoren do 2. veljače

Svaki odbor za misije sastoji se od najviše 15 neovisnih osoba na visokoj razini te širokog stručnog znanja iz cijele Europe i šire, uključujući stručnjake za društvene i humanističke znanosti i ostale relevantne predstavnike krajnjih korisnika. Mandat članova odbora za misije traje najviše pet godina i može se jednom produljiti.

Odbori za misije savjetuju Komisiju između ostalog i po pitanju: 

  • utvrđivanja i osmišljavanja jedne ili više misija u odgovarajućem području za misije
  • okvirnih uvjeta koji pomažu u postizanju ciljeva misije;
  • komunikacije o uspješnosti i postignućima misije;
  • koordinacije politika među relevantnim akterima na različitim razinama, posebno u pogledu sinergija s drugim politikama Unije.

Detaljnije informacije o pravilima angažmana i rada odbora misija možete pronaći u novostima ili Registru stručnih skupina Komisije na mrežnoj stranici Europske komisije.

Pin It