Nositelj: Katolički bogoslovni fakultet u Splitu 

Voditelj projekta: Mr. sc. Šimun Markulin 

Trajanje projekta: Siječanj – prosinac 2021. 

Donator: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske  

Na javnom pozivu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH kojim se želi potaknuti jačanje suradnje RH s hrvatskim iseljeništvom, očuvanje nacionalnog identiteta te zaštita prava i interesa hrvatskih zajednica, KBF Split je dobio potporu za provedbu projekta „Baština i identitet moliškohrvatskih zajednica“.  

Glavni cilj projekta je doprinijeti očuvanju baštine moliških Hrvata te upoznati širu javnost s njihovim običajima, tradicijom, specifičnim jezikom i pastoralnim životom. Projekt će započeti istraživačkom fazom prikupljanja i obradom dostupnih izvora o moliškim Hrvatima, s naglaskom na materijale koje posjeduje fra Petar Milanović-Trapo koji je 17 godina vršio službu župnika u župama Filić, Kruč i Mundimitr u talijanskoj regiji Molise. Prikupljeni materijali (tekst, fotografije, audio i video zapisi) postavit će se na mrežnu stranicu projekta koja će osigurati daljnju diseminaciju ali i koja je zamišljena kao „virtualni most“ između moliških Hrvata i njihove države-matice. Konačno, predstavljanje rezultata i promocija mrežne stranice projekta organizirat će se na KBF Split.  

 

Mr. sc. Šimun Markulin 

 

Pin It