Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2020. godinu u različitim kategorijama za sljedeća znanstvena područja:  prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti i humanističke znanosti. Poticaj za pokretanje postupka za dodjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Natječaj je otvoren do 11. siječnja 2021. godine. Sve informacije o Natječaju možete pročitati na ovoj poveznici.

| Doris Žuro, Služba za znastveno-istraživačke projekte | 

Pin It