Međunarodna Istraživačka grupa komunikativne teologije Sveučilišta u Innsbrucku okupila se od. 1.do 3. lipnja 2018. u Splitu gdje je s različitih gledišta intenzivno proučavala temu domovina.

U sklopu toga istraživačkog rada održan je u petak 1. lipnja u Sinju međunarodni simpozij na temu „Nedovršena domovina“. Simpozij su zajedno sa spomenutom istraživačkom grupom organizirali Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu (posebno Katedre religiozne pedagogije i katehetike i katedre fundamentalne teologije) i udruga alumni KBF-a u Splitu „Teofil“.

Organizaciju simpozija pomogli su svojim doprinosom Splitsko-dalmatinska županija, Grad Sinj, Muzej Alke Sinj i Franjevački samostan Sinj.

Simpozij je započeo u prostorima Muzeja Alke u Sinju, a nastavio se u obližnjem Franjevačkom samostanu Gospe Sinjske

Otvaranje simpozija u Alkarskim dvorima uljepšala je svojim nastupom klapa KUD-a „Vrilo“ iz obližnjeg Obrovca Sinjskoga.

| Doc.dr.sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu v.d. | 4.6.2018 |

FOTOGALERIJA

 

Pin It