Indeks Članka

U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu održan je 23. međunarodni teološki simpozij KBF-a u Splitu koji se održao u četvrtak, 19. listopada i petak 20. listopada 2017. u velikoj dvorani Fakulteta (Zrinsko-Frankopanska 19) na temu "Vjera i sport u susretu". Na simpoziju su sudjelovali priznati međunarodni i domaći stručnjaci.