Simpozij je održan od 25. do 26. listopada 2007.

 • Predgovor, Nikola Bižaca, Nediljko A. Ančić, 5-8
 • Europski procesi i širenje modernizacije,Ivan Cifrić, 9-33
 • Katoličko viđenje pokretljivosti kultura. Identitet, inkulturacija, interkulturacija. Sergio Lanza, 35-65
 • Euroskepticizam u religijski skupinama. Anđelko Milardović, 67-85
 • Kršćanske Crkve u europskom projektu Thomas Bremer, 87-95
 • Sadašnji društveni razvitak u Hrvatskoj i etičke vrednote, Josip Grbac, 97-119
 • Katolička teologija u europskom kontekstu. Osvrt na hrvatske prilike. Željko Tanjić, 121-138
 • Europa i "kršćanski svjetonazor" kod Romana Guardinija Anđelko Domazet, 139-161
 • Uloga školskog vjeronauka u današnjim procesima eurointegracija. Ružica Razum, 163-197
 • Hodočašća kao način zbližavanja kršćana u Europi, Ivan Bodrožić, 199-228
 • Između euforije i zabrinutosti. Poljska nakon pristupa Europskoj Uniji. Robert Biel, 229-252

| 27.10.2009 | Contents |

Pin It