Simpozij održan 25. listopada 1995.

  • Predgovor, Uredništvo, 5-10
  • Trajno značenje II. vatikanskog sabora za Crkvu, Walter Kasper, 11-28
  • Prihvat Koncila u Hrvatskoj, Bonaventura Duda, 29-77
  • Crkva u prijelaznim procesima nakon komunizma, Bono Zvonimir Šagi, 79-94
  • Crkva u procesu demokratskih promjena u Hrvatskoj, Špiro Marasović, 95-123
  • Kršćani između tradicije i modernog svijeta, Jakov Jukić, 125-136
  • Događaj stoljeća. Osvrt na II. vatikanski sabor nakon 30 godina, Eduard Schick, 137-151

| 5.2.2010 |

Pin It