28. međunarodni teološki simpozij KBF-a

U četvrtak, 27. listopada 2022., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu održat će se 28. međunarodni teološki simpozij  "Tiranija i sloboda. Teologija u kriznim vremenima". Na skupu će sudjelovati 10 predavača koji dolaze iz inozemstva, s drugih institucija i učilišta u Hrvatskoj te s Fakulteta. 

Simpozij će se prenositi uživo, preko Youtube kanala Fakulteta.

Sloboda je svijest o mogućnosti gubitka slobode pa je i demokracija svijest o mogućnosti gubitka demokracije. Sloboda nikada nije osvojena jednom zauvijek. Ona je u svojoj srži skrb za samu sebe. Tiranija se ne dogodi preko noći. Ona nagriza demokraciju sve dok je ne preokrene u njezinu suprotnost. Teologija je budnost uma i srca na odnose u svijetu u svjetlu Božje riječi. Ona je u službi objavi Boga koji želi slobodu svome narodu i narodu koji traži Božju pomoć u teškim vremenima. Pozvana je reagirati ne samo na stanja neslobode, nego i na znakove njezina gubitka.

Ruskom agresijom na Ukrajinu kršćanska se teologija našla pred velikim izazovom. On se tiče shvaćanja ropstva i slobode, tiranije i demokracije, rata i mira, vjere i nevjere, zloporabe vjere u ratne svrhe, Crkve, njezine uloge i uloge njezinih predstavnika, ekumenizma, hrabrosti za istinu i jezičnih manipulacija.

Simpozij namjerava osvijetliti ulogu teologije, njezinu hrabrost i rizike u kriznim vremenima i društvima ispunjenim strahom od tiranije te raspraviti o znakovima i jeziku koji ukazuju na početke procesa gubitka slobode i demokracije i nastanka tiranije.

| Obavijest [pdf] | Knjižica sažetaka [pdf] | Knjižica sažetaka [ePub] | Program Simpozija [pdf] | Prijenos u živo [ Youtube] |

Pin It