sv. Jeronim

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i Književni krug organiziraju povodom 1600. obljetnice smrti svetoga Jeronima međunarodni znanstveni skup pod nazivom Sanctus Hieronymus Dalmatiae vir illustris (Hieronymiana II). Skup na kojem će sudjelovati više od 30 izlagača iz Hrvatske i svijeta održat će se 24. i 25. rujna u Palači Milesi (Trg Braće Radića 7, Split). 


RASPORED IZLAGANJA

Četvrtak, 24. rujna

8.30 — Zavod HAZU, Split, Braće Radića 7

Pozdravne riječi: Nenad Cambi, Ivan Bodrožić i župan Blaženko Boban

I. DIO SKUPA

Voditelj: Kristijan Kuhar

Cambi Nenad : Jeronim, Dalmacija, Dioklecijan

Faričić Josip: Prostorni obuhvat Dalmacije tijekom prošlosti: geografski okvir potrage za zavičajem sv. Jeronima

Matijević Ivan: Salona u Jeronimovo doba

Medved Marko: Liburnijska teza o lociranju Stridona i crkva sv. Jeronima u Rijeci

Bratulić Josip: Sveti Jeronim i hrvatski glagoljaši

Badurina Stipčević Vesna: Jeronimove Vitae Patrum u hrvatskoglagoljskoj književnosti

Stanka

II. DIO SKUPA

Voditelj: Nenad Cambi

Galović Tomislav : Dva papinska reskripta iz 1248. i 1252.godine o hrvatskim glagoljašima i sveti Jeronim (analiza i povijesna kontekstualizacija)

Ivo Babić: Sveti Jeronim, Aleši, Marulić

Ivić Ines : Sveti Jeronim i franjevačka pobožnost

Jozić Branko : Dvije luči Dalmacije: Jeronim i Marulić

Vrandečić Josip: Sveti Jeronim u renesansi

Radić Danka, Sveti Jeronim i jadranske teme

RUČAK

III. DIO SKUPA

15.00

Voditelj: Josip Vrandečić

Košćak Silvio +Kuhar Kristijan: Naučitelji Crkve (Ambrozije, Augustin i Jeronim) u hrvatskoglagoljskoj tradiciji

Kuhar Kristijan i Botica Ivan: Služba na blagdan sv. Jeronima u hrvatskoglagoljskim brevijarima

Košćak Silvio: Crkveni oci kod sv. Johna Henrya Newmana s naglaskom na sv. Jeronima

Barščevski Taras: “De optimo genere interpretandi” sv. Jeronima u teoriji i praksi današnjih prijevoda Svetoga pisma

Runje Domagoj: Biblijski citati u poslanici Svetoga Jeronima Svetom Paulinu o biblijskim knjigama

Vidović Marinko: Jeronimovo tumačenje Pavlovih poslanica

Barišić Anto: Jeronimov susret i kontroverzija s arijanizmom na Istoku

Bodrožić Ivan: Jeronimov komentar Danijelovih sedmica u prepisci između salonitanskog biskupa Hezihija i sv. Augustina

Vedriš Trpimir: Gospođice s Aventina: Jeronimovo duhovno nasljeđe i rimska hagiografija

Petak, 25. rujna

8.30 — Zavod HAZU, Split                 

IV. DIO SKUPA

VoditeljIvan Bodrožić

Lučin Bratislav: Jeronimovski florilegij Petra Cipika

Vujanović Barbara, Tema sv. Jeronima u opusu Ivana Meštrovića

Knežević Josip: Poveznica „nova ex veteri haeresis„ u tumačenju Jeronimova Komentara na proroka Jeremiju ( In Hier. I, 17,3)

Jeanjean Benoît : Quelles informations la Lettre 130 de Jerome apporte-t-elle sur Anicia Faltonia Proba, grand-mere de Demetrias? Les consequences d'une traduction abusive de Ep. 130,7

Viellard Delphine: What is an illustrious man for Jerome in the De viris illustribus?

Cain Andrew (USA – Colorado) : Jerome s Pauline Commentaries and the Rhetoric of Chastity

Stanka

Voditelj: Josip Knežević

Caruso Giuseppe (Rim – Augustinianum): I Commentarii in Hieremiam di Girolamo: tra esegesi e impegno antiereticale

Courtrey Régis (Francuska): Ipsa Scripturarum uerba ponenda sunt. L'exegese grammaticale au service de la defense de la virginite de Marie dans le Contre Helvidius de Jerome

Degorski Basilio (Rim - Angelicum): Il giudizio di san Girolamo sull'imperatore Costantino il Grande secondo la continuazione della „Cronaca di Eusebio di Cesarea„

Franchi Roberta, From Erotic to Ascetic Desire: Jerome's Letters and the Song of Songs

Heidl György (Pecs): Jerome, Chromatius and the Plant of Jonah

Zatvaranje skupa

Pin It